Калкулатор: Програма

Скрипт

 

Резултати


  
  

Как работи?


Това е програмируем калкулатор. Може да опишете цялото решение на задачата отначало докрай като въведете последователно съответните формули. Всяка формула трябва да е на отделен ред или отделена от останалите с 'коментари'. Може да използвате реални или комплексни числа, стандартни оператори, функции и променливи с гръцки или латински букви. Присвояването на стойност на променлива става с оператора "=". За да получите резултатите, натиснете .

Информация за пълните възможности на калкулатора, може да намерите в раздела Документация.

Пример:

"Решаване на квадратно уравнение:
a = 3 ', ' b = 4 ', ' c = -5
f(x) = a*x^2 + b*x + c '= 0
'Дискриминанта - ' D = b^2 - 4*a*c
x_1 = (-b - sqr(D))/(2*a)
x_2 = (-b + sqr(D))/(2*a)
$Plot{f(x) @ x = -3 : 2}

За да го изпробвате, копирайте горния текст в прозореца и натиснете .