Файлове

Входните данни в CalcPad могат да бъдат записани във файлове и да бъдат ползвани многократно. Програмата поддържа файлове с разширения "*.txt" и "*.cpd". Шаблоните трябва да се записват като "*.cpd" файлове, а останалите задачи като "*.txt", въпреки че няма строго ограничение. Основната разлика е, че "*.cpd" файловете се отварят автоматично от CalcPad с двойно кликване върху тях.

Нов

Създаването на нов файл става с бутона New. Това изчиства всички входни данни и името на текущия файл. Ако задачата не е записана, преди това получавате покана да я запишете.

PromptSave

Ако отговорите с "Yes", се отваря диалог за запис на файл. Изберете име и натиснете "Save". Така ще запазите текущите данни, преди да бъдат изчистени. Ако отговорите с "Cancel" се отказвате от командата и текущото положение се запазва.

Отваряне

Отварянето на съществуващ файл от диска става с бутона Open. Показва се диалог за избор на файл. По подразбиране се виждат файлове с разширение "*.cpd". Ако търсите "*.txt" файл, трябва да превключите типа на файла в долната част на диалога. Намерете желания файл и кликнете два пъти върху него или го маркирайте и натиснете "Open". Името на файла се изписва в горната част на прозореца на CalcPad.

Записване

Записът на файл става с бутона Save. Показва се диалог за избор на файл. Избeрете папка и име и натиснете "Save"