Библиотека       Изчисли


Демо версия!!!
Тази записка изисква абонамент. Може да изчислите записката, но не може да променяте входните данни. За да отключите пълната функционалност, трябва да имате регистрирация и да влезете във вашия профил. Запишете се сега и ще получите безплатен достъп до всички приложения за срок от 30 дни.

Предварително напрегната столица с трапецовидно напречно сечение
Съгласно Еврокод: БДС EN 1992-1-1

1. Геометрия на гредата и напречно сечение

PS_Purlin_View.png PS_Purlin_Section.png

Дължина на гредата - L = mm

Размери на напречното сечение:

Височина - h = mm

Ширина:

- в долния край - b1 = mm

- в горния край - b2 = mm

- средно - bw = (b1 + b2)/2 mm

- на разстояние z от горния ръб - b(z) = b2 – (b2b1z/h mm

Разстояние от ръба на бетона до центъра на:

- долна армировка - d1 = mm

- горна армировка - d2 = mm

- предварително напрегната армировка - dp = mm

Бетонно покритие на армировката - c = mm

2. Характеристики на материалите

2.1. Бетон [БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1]

fck = MPa - характеристична якост на натиск на възраст t = 28 дни

Възраст на бетона при предаване на предварителното напрягане t0 = дни

Цимент клас:

2.2. Стомана за надлъжна армировка

fyk = MPa - характеристична граница на провлачване на надлъжна армировка

2.3. Стомана за напречна армировка

fywk = MPa - характеристична граница на провлачване на напречна армировка

2.4. Стомана за предварително напрягане

Въжета от nwire = тела с диаметър dbp = mm, клас Y по EN 10138:2006

Asp1 = mm² - площ на напречното сечение

fpuk = MPa - характеристична опънна якост

fp01k = MPa - условна граница на провлачване при 0.1% удължение над еластичното

Esp = GPa - изчислителен модул на еластичност

εpud = - изчислителна стойност на граничната деформация

3. Натоварване

3.1. Постоянни натоварвания

Разстояние между столиците - ds = m

Хидроизолация - ghk = kN/m²

Топлоизолация - gtk = kN/m²

Ламарина - glk = kN/m²

Окачен товар - gik = kN/m²

3.2. Сняг

Харктeристично натоварване от сняг на терена - sk = kN/m²    [Таблица]    [Карта]

Коефициент за снегонатрупване - μ1 =

[БДС EN 1990 /NA, Таблица NА.А1.1]

4.2. Коефициенти за съчетание

- за основна стойност - ψ0 =

- за често-повтаряща се стойност - ψ1 =

- за квази-постоянна стойност - ψ2 =

5. Предварително определяне на необходимата армировка

Долна армировка - n1 = пръта с диаметър db1 = mm

Горна армировка - n2 = пръта с диаметър db2 = mm

7. Начални загуби при напрягане преди бетониране

Контролирана сила на напрягане - P01 = kN (за едно въже)

7.1. Загуби от деформации на закотвящите приспособления

Деформация на закотвящите приспособления - ΔL = mm

Дължина на въжетата - lp = mm

7.2. Загуба от кратковременна релаксация

Време до отпускане на въжетата - t0h = ч

Клас по релаксация:

RH = % - относителна влажност на въздуха

Възраст на бетона при прилагане на натоварването - t1 = дни

12. Проверка при повдигане на гредата (монтажно състояние)

Брой на куките - nh =

Разстояние от опората до първата кука - x5 = ·L mm

13. Проверка по наклонени сечения

13.1. Сечение 1-1

Височина - h1 = mm

Надлъжна армировка - nL = пръта с диаметър dbL = mm

Ъгъл на наклона на натисковия диагонал - θ = °

Избрани са nw = - срезни стремена с диаметър - dw = mm

Проверка на надлъжната армировка

Разстояние от опората до основата на изрязването - xc = mm

13.2. Сечение 2-2

Избрани са nw = - срезни стремена с диаметър - dw = mm


Замествай