Библиотека       Изчисли


Демо версия!!!
Тази записка изисква абонамент. Може да изчислите записката, но не може да променяте входните данни. За да отключите пълната функционалност, трябва да имате регистрирация и да влезете във вашия профил. Запишете се сега и ще получите безплатен достъп до всички приложения за срок от 30 дни.

Предварително напрегната главна греда
Съгласно Еврокод: БДС EN 1992-1-1

1. Геометрия на гредата и напречното сечение

PS_Beam_View.png PS_Beam_Section.png

Дължина на гредата - L = mm

Дължина на столиците - Ls = mm

Разстояние между столиците - ds = mm

Двойно-Т сечение с размери:

Стебло

Височина в края - h1 = mm

Височина в средата - h2 = mm

Ширина - bw = mm

Уширение в края - bw1 = mm

Дължина на уширението - l1 = mm

Долен пояс

Височина - hf1 = mm

Ширина - bf1 = mm

Горен пояс

hf2 = mm

bf2 = mm

Разстояние от ръба на бетона до ц.т. на:

- долна армировка - d1 = mm

- горна армировка - d2 = mm

- напрегната армировка - dp = mm

Бетонно покритие на армировката - c = mm

2. Характеристики на материалите

2.1. Бетон [БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1]

fck = MPa - характеристична якост на натиск на възраст t = 28 дни

Възраст на бетона при предаване на предварителното напрягане t0 = дни

Цимент клас:

2.2. Стомана за надлъжна армировка

fyk = MPa - характеристична граница на провлачване на надлъжна армировка

2.3. Стомана за напречна армировка

fywk = MPa - характеристична граница на провлачване на напречна армировка

2.4. Предварително напрегната армировка

Въжета от nwire = тела с диаметър dbp = mm, клас Y по EN 10138:2006

Asp1 = mm² - площ на напречното сечение

fpuk = MPa - характеристична опънна якост

fp01k = MPa - условна граница на провлачване при 0.1% удължение над еластичното

Esp = GPa - изчислителен модул на еластичност

εpud = - изчислителна стойност на граничната деформация

3. Натоварване

3.1. Постоянни натоварвания

Размери на столицата - hs = mm, bs = mm

Хидроизолация - ghk = kN/m²

Топлоизолация - gtk = kN/m²

Ламарина - glk = kN/m²

Окачен товар - gik = kN/m²

[БДС EN 1991-1-3, т. 5.2 (3)a)]

3.2. Сняг

Харктeристично натоварване от сняг на терена - sk = kN/m²    [Таблица]    [Карта]

Коефициент за снегонатрупване - μ1 =

[БДС EN 1990 /NA, Таблица NА.А1.1]

4.2. Коефициенти за съчетание

- за основна стойност - ψ0 =

- за често-повтаряща се стойност - ψ1 =

- за квази-постоянна стойност - ψ2 =

6. Предварително определяне на необходимата армировка

Долна армировка - n1 = пръта с диаметър db1 = mm

Горна армировка - n2 = пръта с диаметър db2 = mm

Избрани np = въжета от nwire тела с диаметър dbp mm

8. Начални загуби при напрягане преди бетониране

Контролирана сила на напрягане - P01 = kN (за едно въже)

8.1. Загуби от деформации на закотвящите приспособления

Деформация на закотвящите приспособления - ΔL = mm

Дължина на въжетата - lp = mm

8.2. Загуба от кратковременна релаксация

Време до отпускане на въжетата - t0h = ч

Клас по релаксация:

RH = % - относителна влажност на въздуха

Възраст на бетона при прилагане на натоварването - t1 = дни

13. Проверка при повдигане на гредата (монтажно състояние)

Брой на куките - nh =

Разстояние от опората до първата кука - x5 = ·L mm

14. Проверка по наклонени сечения

Избрани са nw = - срезни стремена с диаметър - dw = mm

17. Проверка на местен натиск

17.1. От опорната реакция на гредата

Размери на опорната площ

Ширина - bc0 = mm

Дължина - hc0 = mm


Замествай