Библиотека       Изчисли


Демо версия!!!
Тази записка изисква абонамент. Може да изчислите записката, но не може да променяте входните данни. За да отключите пълната функционалност, трябва да имате регистрирация и да влезете във вашия профил. Запишете се сега и ще получите безплатен достъп до всички приложения за срок от 30 дни.

Оразмеряване на възел греда-греда
Съгласно Еврокод: БДС EN 1993-1-8

BendBeamBeamSide.png

Метод за изчисляване на фланцева плоча -

Разрезни усилия в гредата

Осова сила - NEd = kN (+ за опън)

Напречна сила - VEd = kN (+ надолу)

Огъващ момент - MEd = kN·m

Размери

Ъгъл на наклона - αb = °

Греда

Височина на сечението - h = mm

BendBeamBeamFront.png

Дебелина на стеблото - tw = mm

Широчина на поясите - b = mm

Дебелина на поясите - tf = mm

Радиус на закръгление - rb = mm

Стомана - граница на провлачване - fy_b = MPa

Модул на еластичност - E = 210000 MPa

Фланцева плоча

Разстояние от долен ръб - epb = mm

Разстояние от горен ръб - ept = mm

Широчина - bp = mm

Дебелина - tp = mm

Стомана - граница на провлачване - fy_p = MPa

Якост на опън на стоманата - fu_p MPa

Дебелина на заваръчния шев:

Към пояса на гредата - af = mm

Към стеблото на гредата - aw = mm

Данни за болтовете

[Таблица] [Размери]

Диаметър на болта -

[Таблица 3.1]

Клас на болта -

Начин на поемане на срязването -

Параметри на болтовата група

Хор. разст. между болтовете - w = mm

Разстояния от долен ръб греда до болтови редици, поемащи огъване (макс. 4)

Първа редица - er1 = mm (конзолна)

Втора редица - er2 = mm

Трета редица - er3 = mm

Четвърта редица - er4 = mm

(0 ако липсва, отрицателно за конзолната редица, положително за останалите)

Допълнителен брой редици за поемане на срязването - nrs =


Замествай