Библиотека       Изчисли


Демо версия!!!
Тази записка изисква абонамент. Може да изчислите записката, но не може да променяте входните данни. За да отключите пълната функционалност, трябва да имате регистрирация и да влезете във вашия профил. Запишете се сега и ще получите безплатен достъп до всички приложения за срок от 30 дни.

База на колона на нецентричен опън/натиск
Съгласно Еврокод: БДС EN 1993-1-8

BendColBase.png

Разрезни усилия

Осова сила - NEd = kN (+ за натиск)

Огъващ момент - MEd = kN·m

Напречна сила - VEd = kN

Геометрични размери

Сечение на колоната

Височина - hc = mm

Дебелина на стеблото - twc = mm

Ширина на пояса - bc = mm

Дебелина на пояса - tfc = mm

Радиус на закръгление - rc = mm

Стомана - граница на провлачване - fy_c = MPa

Модул на еластичност - E = 210000 MPa

Базова плоча

Дължина - hp = mm

Ширина - bp = mm

Дебелина - tp = mm

Стомана - граница на провлачване - fy_p = MPa

Якост на опън на стоманата - fu_p MPa

Дебелина на заваръчния шев:

Към пояса на колоната - af = mm

Към стеблото на колоната - aw = mm

Анкерни болтове

[Таблица] [Размери]

Диаметър на болта -

[Таблица 3.1]

Клас на болта -

Параметри на болтовата група

Разстояние между болтовете в редицата - w = mm

Разст. от ръба на колоната до редицата болове - er = mm

Брой болтове в редицата - n = (от 2 до 4)

Характеристики на бетона

Характеристична якост на натиск - fck = MPa


Замествай