Библиотека       Изчисли

kiip-logo.png

Това приложение е безплатно със съдействието на КИИП РК София-град

Натоварване от вятър на правоъгълна сграда с двускатен покрив
Съгласно Еврокод: БДС EN 1991-1-4

Wind_3D.png

Размери на сградата

Ширина - B = m

Дължина - L = m

Височина в средата - h1 = m

Височина в края - h2 = m

Ъгъл на наклона на покрива

α = atan((h1h2)·2/B) °

Разстояния между:

     - рамки - a = m

     - противоветрови колони - b = m

     - водачи по фасадата - cs = m

     - столици - cp = m

Основна стойност на базовото натоварване от вятър

[БДС EN 1991-1-4/NA, Таблица NA.G.1]

qb_0 = kN/m²

Категория на терена

[БДС EN 1991-1-4, Таблица 4.1]

Коефициент за вътрешно налягане - Cpi =

[БДС EN 1991-1-4 Фиг.7.13, Заб. 2]

(въвежда се по-неблагоприятното от -0.3 и 0.2)


Замествай